Noi gương Facebook, Google nói không với bầu cử chính trị

Google cho biết đã giới hạn quảng cáo liên quan tới nội dung chính trị trên tiểu bang Washington để bảo đảm việc thực thi các quy định đối với hoạt động quảng cáo.

Trong 1 thông báo ngắn, Google cho biết họ sẽ thông tin cho các căn hộ phát hành quảng bá bị ảnh hưởng do việc tạm giới hạn những hoạt động quảng cáo liên quan tới vấn đề chính trị.

Việc đóng cửa hoạt động PR kể ở gắn với các quy tắc mới sẽ được thực hiện trên tiểu bang Washington. Theo đó, tiểu bang này đề nghị các công ty PR như Google lưu giữ hồ sơ các người trả tiền cho hoạt động quảng bá chính trị và những người chế tạo thông tin về nhóm mục tiêu được nhắm tới của hoạt động quảng bá đó. Trong một tuyên bố được phát đi, Google cho biết việc giới hạn quảng bá chỉ là tạm thời.

Google,Faceobook
Facebook, Google và các công ty quảng bá đang trong quá trình bị chính phủ Mỹ xăm soi ra dính líu tới các hoạt động quảng cáo mang màu sắc chính trị.

“Chúng tôi xem xét một phương pháp thận trọng với các quảng bá có màu sắc chính trị, đấy là lý do chúng tôi tạm ngừng những hoạt động quảng cáo liên quan đến bầu cử ở tiểu bang Washington nói từ ngày 7/6. Việc này được thực hiện cho đến lúc chúng tôi bảo đảm rằng Google đã tuân thủ nghiêm những yêu cầu mới”, phát ngôn viên của Google cho biết.

Sự thay đổi này được thực hiện ngay sau lúc có đơn kiện của Tổng trưởng lý tiểu bang Washington với Facebook và Google. Vị này lập luận rằng các công ty quảng bá đã không tuân thủ nguyên tắc minh bạch và lưu trữ hồ sơ đối với những PR có nội dung chính trị.

Hồi tháng trước, Facebook đã phát hành một công cụ giúp người dùng dễ dàng chọn kiếm những nội dung quảng cáo có liên quan đến chính trị, trong ấy bao gồm cả thông tin về các người được nhắm tới như một đối tượng mục tiêu. Theo Facebook, điều này đã tạo nên sự minh bạch đối với PR khoa học số.

Tuấn Nghĩa(Theo TheVerge)

Tin tức công nghệ